Kontakt


Správcom Vašich osobných údajov je Gomez akciová spoločnosť, ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznaň. Podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov našou firmou nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov. Odoslaním správy prostredníctvom kontaktného formulára potvrdzujete, že ste si prečítali naše pravidlá týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov a súhlasíte s ich obsahom..