• FINAL SALE
   WOMEN | MEN | KIDS

 •   -15% na prvé nákupy

 •   Platba na dobierku

 •   Bezplatné doručenie

Obchodné podmienky

internetový obchod www.gomez.eu, spravuje Gomez
GOMEZ akciová spoločnosť so sídlom v Poznani (60-693), ul. Tomasza Drobnika 2, zapísaná do registra
podnikateľov Krajského súdneho registra pod číslom KRS 0000934369 (Registračný spis je uchovávaný
na Okresnom súde Poznaň - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, VIII. Hospodárske oddelenie Štátneho
súdneho registra) VAT PL9721248769, IČO 302694351, základný kapitál 100 000 PLN, zaplatený v plnej výške, e-mail: [email protected], infolinka: +421233070474,
 
Obchodné podmienky a ich akceptácia
Predmetné obchodné podmienky predstavujú všeobecné požiadavky predaja tovaru firmou Gomez
klientom, prostredníctvom internetového obchodu  gomez.eu a iných doplnkových služieb, ktoré
poskytuje Gomez elektronickou formou sprostredkovane cez internetovú stránku gomez.eu.
Akceptácia obchodných podmienok je dobrovoľná. Jej nepotvrdenie neumožňuje vytvorenie objednávky
v gomez.eu a využívanie iných doplnkových služieb, ktoré poskytuje Gomez elektronickou formou
prostredníctvom využívania internetovej stránky gomez.eu (predovšetkým založenie užívateľského účtu).
Akceptácia obchodných podmienok prebieha počas odoslania objednávky cez internetový obchod
gomez.eu, alebo pred využitím iných doplnkových služieb dostupných na gomez.eu (napr. počas založenia
užívateľského účtu).
 
Definície
Obchodné podmienky – predmetné obchodné podmienky internetového obchodu gomez.eu;
Zákazník – osoba objednávajúca tovar v internetovom obchode gomez.eu (t. j. osoba uzatvárajúca kúpnu
zmluvu prostredníctvom internetovej stránky gomez.eu) a/alebo využívajúca užívateľský účet.
Strana – Zákazník alebo Gomez (spolu nazývané Stranami).
 
Informácie o internetovom obchode gomez.eu
 
V ponuke gomez.eu sa nachádzajú produkty prémiových značiek, predovšetkým oblečenie, obuv a
doplnky (dámske, pánske, detské). Našim cieľom je podať kupujúcemu podrobný opis ponúkaných
produktov. Na produktovej stránke sa okrem názvu produktu, fotografie, ceny, informácií o veľkostiach,
značky, zložení a iných užitočných informácií zvyčajne nachádzajú aj informácie o skutočných rozmeroch
produktu.
Ceny v internetovom obchode gomez.eu sú uvedené s DPH (obsahuje všetky dane a clo). K cene produktu
je potrebné pripočítať náklady na prepravu vo výške, ktorá je určená pre vybraný spôsob doručenia.
Spôsoby a náklady na dopravu nájdete tu.
 
Gomez sa zaujíma o práva spotrebiteľa a vynakladá všetko úsilie, aby zmluvné ustanovenia uzavreté so
Zákazníkom (budúcim spotrebiteľom) prostredníctvom gomez.eu boli v súlade s právami spotrebiteľa.
Poriadok nemá za cieľ vylučovať ani obmedzovať žiadne práva spotrebiteľov, ktoré im prislúchajú na
základe kogentných právnych predpisov a všetky prípadné pochybnosti sú vysvetľované v prospech
spotrebiteľa.  V prípade  výskytu  nezámerného  nesúladu  ustanovení  poriadku  s vyššie  uvedenými
predpismi majú prednosť tieto predpisy.
Používanie internetovej stránky www.gomez.eu a využívanie jej služieb (vrátane vytvorenia objednávky v
internetovom obchode gomez.eu) vyžaduje splnenie technických požiadaviek (nájdete v sekcii „Technické
požiadavky” tohto poriadku) prostredníctvom koncového zariadenia a teleinformatického systému, ktorý
využíva Zákazník.
 
Nákup na gomez.eu
Uzavretie kúpnej zmluvy produktu prostredníctvom internetového obchodu gomez.eu (predaj na diaľku)
medzi Gomez a Zákazníkom prebieha na základe vytvorenia objednávky Zákazníkom cez internetový
obchod gomez.eu a jej záväzného akceptovania.
Na vytvorenie objednávky nie je potrebné vytvorenie užívateľského účtu.
Vytvorením objednávky Zákazník vyberá produkty na základe veľkosti, farby (ak je taká možnosť) a taktiež
množstva (v kusoch), spôsob platby a dodania. Záväzné objednanie produktov vybraných v objednávke
potvrdzuje Zákazník kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby”, alebo tlačidlo s podobným
obsahom.
Podrobné inštrukcie ako postupovať pri vytvorení objednávky nájdete tu.
Celkový čas realizácie objednávky predstavuje maximálne 30 dní od jej vytvorenia. Gomez vynakladá všetko úsilie, aby realizácia objednávky trvala čo najkratšie. Zvyčajný čas realizácie objednávky prebieha nasledujúco (nie je to vždy pravidlom):
 • V prípade objednávok uhradených vopred sú kompletizované a odovzdané na prepravu (alebo pripravené na osobný odber) v priebehu 1 dňa odo dňa prijatia platby od Zákazníka. Čas dodania tovaru prepravnou spoločnosťou od momentu odovzdania zásielky predstavuje do 5 pracovných dní.
 • V prípade objednávok s platbou pri doručení sú kompletizované a odovzdané na prepravu (alebo pripravené na osobný odber) v priebehu 1 dňa od prijatia objednávky vytvorenej Zákazníkom.
 
 
Ak spoločnosť Gomez nezrealizovala dodanie objednávky do 30 dní odo dňa objednávky, má Zákazník právo vyznačiť dodatočnú primeranú lehotu na dodanie tovaru. Pokiaľ v tomto čase nebude tovar doručený, má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy.
 
Produkt je vlastníctvom Zákazníka až po jeho uhradení spoločnosti Gomez.
 
Prieskum spokojnosti Zákazníka
Zákazník môže dobrovoľne a bezplatne pridať recenziu týkajúcu sa nákupov uskutočnených v internetovom obchode gomez.eu. V rámci recenzie je možné pridať aj fotografiu výrobku zakúpeného v online obchode.
Keď Zákazník nakúpi v našom obchode, dostane od Gomez email s prosbou o pridanie recenzie spolu s odkazom na online formulár, ktorý umožňuje pridať hodnotenie. Formulár obsahuje otázky o nákupoch, poskytuje možnosť ich ohodnotenia, pridania vlastného komentára a fotografie zakúpeného produktu. V prípade, keď nepridáte svoju recenziu po obdržaní prvého mailu s takouto prosbou, Gomez Vám znova pošle rovnakú správu.
Recenziu môže pridať iba zákazník, ktorý naozaj nakúpil v internetovom obchode gomez.eu.
Názory Zákazníkov zverejňuje Gomez na stránke internetového obchodu a na webe nezávislého partnera, ktorý sa špecializuje v zhromažďovaní recenzií (www.trustmate.io)
Zákazník nemôžu takúto recenziu použiť na protiprávne činnosti, najmä na činnosti predstavujúce akt nekalej súťaže voči spoločnosti Gomez, alebo konania porušujúce osobné práva, práva duševného vlastníctva a iné práva spoločnosti Gomez alebo tretích osôb.
Stanovisko je možné zdieľať len pre skutočne zakúpené produkty v našom online obchode. Autorom recenzie nesmie byť Gomez ani jeho zamestnanci či spolupracovníci, a to bez ohľadu na právny základ spolupráce.
Pridanú recenziu môže kedykoľvek odstrániť jej autor/autorka.
 
 

Užívateľský účet

Užívateľský účet zaregistrovaný na gomez.eu je doplnkovou službou, ktorú poskytuje Gomez na neohraničený čas. Založenie a využívanie účtu je bezplatné. Zákazník má možnosť kedykoľvek účet zrušiť.
 
Užívateľský účet urýchľuje proces vytvárania objednávky na gomez.eu a umožňuje Zákazníkovi využívať doplnkové funkcie internetového obchodu:
 • členstvo v doplnkových programoch dostupných na gomez.eu (napr. Gomez Club),
 • sledovanie produktov dostupných na gomez.eu, ktoré si Zákazník vyberie (obľúbené),
 • prístup k osobným údajom Zákazníka,
 • náhľad do histórie vytvorených objednávok (najmenej 2 roky) a kontrola ich realizácie,
 • Obsahová pamäť košíka na gomez.eu (t. j. zapamätanie dostupných produktov v košíku, ktoré tam Zákazník pridal a ešte nekúpil počas predchádzajúceho používania internetového obchodu gomez.eu v prípade prihlásenia do užívateľského účtu).
 
Pri založení účtu/prihlásení sa do účtu je potrebné postupovať v súlade s inštrukciami uvedenými tu.
 
Možnosti platby
Dostupné spôsoby platby a podrobné informácie o jednotlivých spôsoboch nájdete tu.
 
Informácie o dostupných spôsoboch platby (aj s informáciami o poplatkoch spojených s platbou, ak sú
súčasťou vybranej platby) sú k dispozícii aj počas platobného procesu.
Spôsob platby je možné vybrať počas vytvárania objednávky.
Spôsob platby zabezpečujú platobné platformy externých platobných elektronických operátorov (platba
vopred). Po kliknutí na tlačidlo platobnej transakcie (dostupná okamžite po vytvorení objednávky) je
potrebné postupovať v súlade s inštrukciami príslušného platobného operátora.
V prípade výberu platby pri prebraní tovaru (na dobierku) je potrebné platbu vykonať počas preberania
tovaru – kuriérovi.
 
Doprava
Informácie o dostupných spôsoboch dopravy objednaného tovaru, poplatkoch, predpokladanom čase ich
doručenia a možnosti osobného odberu nájdete tu.
 
Informácie o dostupných spôsoboch dopravy objednávky (aj s informáciami o poplatkoch) a/alebo
možnosti osobného odberu (a jeho mieste) sú k dispozícii počas procesu vytvárania objednávky.
Spôsob dopravy je možné vybrať počas vytvárania objednávky.

 

Odstúpenie od zmluvy (objednávky)

Zákazník, ktorý sa stáva spotrebiteľom, môže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu gomez.eu (predaj na diaľku) bez udania dôvodu.
 
Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy môže Zákazník zaslať na adresu Gomez (klasickú/elektronickú), ktorá je uvedená v sekcii „Kontaktné údaje” obchodných podmienok.
 
Odstúpenie od zmluvy je možné, ak Zákazník oboznámi Gomez so svojim zámerom o odstúpení od zmluvy zaslaním jednoznačného vyhlásenia (napr. vyhlásením zaslaným poštou, alebo e-mailom, prípadne doručením vyhlásenia do kamennej predajne). Zákazník môže využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy (nie je nevyhnutné využiť tento formulár). Vzor formulára môžete stiahnuť tu.
 
Termín odstúpenia od zmluvy bez udania dôvodu je do 30 dní od momentu, keď Zákazník prevzal tovar, alebo keď tretia osoba (iná než kuriér/dopravca) určená Zákazníkom prevzala tovar (v prípade doručovania tovarov oddelene z jednej objednávky, prevzatím tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný). Dodržanie termínu určeného na odstúpenie od zmluvy je podmienené zaslaním vyhlásenia pred uplynutím stanovenej lehoty na odstúpenie. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za dodržanú, ak bude oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy zaslané najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 
V prípade odstúpenia od zmluvy sú Zákazníkovi vrátené všetky náklady spojené s nákupom, vrátane nákladov vynaložených na dopravu tovaru k nemu (výnimkou sú dodatočné náklady, vyplývajúce z výberu iného, ako najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktoré ponúka Gomez), neodkladne a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bol Gomez oboznámený o rozhodnutí Zákazníka odstúpiť od zmluvy/doručenia odstúpenia. Gomez môže transakciu vrátenia peňazí odložiť do času vrátenia tovaru, alebo času preukázateľného jeho odoslania Gomez v súvislosti so situáciou, ktorá nastane skôr.
 
Vrátenie platby prebehne rovnakým spôsobom ako bola platba vykonaná na pôvodnú transakciu Zákazníkom, prípadne iným spôsobom na základe dohody e Zákazníka a Gomez. Zákazník nenesie žiadnu povinnosť platiť dodatočné výdavky spojené s vrátením platby.
 
Zákazník je povinný tovar odoslať alebo doručiť do kamennej predaje, najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
Zákazník hradí náklady na vrátenie tovaru Gomez v plnej miere.
 
Zákazník nesie plnú zodpovednosť za zníženie hodnoty (vráteného) tovaru, ktorá je výsledkom takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 
Kontaktné údaje a adresy kamenných predajní spoločnosti Gomez pre odstúpenie od zmluvy nájdete v sekcii „Kontaktné údaje” obchodných podmienok.
 
Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, rep. stráca právo na odstúpenie od zmluvy o. i. v prípade zmluvy:
 • ktorej predmetom je produkt v ochrannom balení, ktoré nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, ak ochranné balenie bolo po dodaní porušené,
 • predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • o poskytovaní služieb, ak spoločnosť Gomez začala s zrealizovaním služby v plnom rozsahu s výslovným súhlasom Zákazníka a Zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu
 • v ktorej cena alebo jej náhrada závisí od pohybu cien na finančnom trhu, za ktoré Gomez nenesie zodpovednosť, a ktoré sa môžu prejaviť pred uplynutím termínu určeného na odstúpenie od zmluvy.

 

Reklamácia

Gomez je povinný dodať Zákazníkovi tovar bez poškodenia.
Spoločnosť Gomez nesie zodpovednosť voči Zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom v prípade, ak má tovar
(predaný predmet) fyzické alebo právne nedostatky, v súlade s ustanoveniami § 619 a nasledovných
ustanovení Občianskeho zákonníka (záruka vyplývajúca zo zodpovednosti za chyby).
V prípade, ak dodaný tovar bude mať zjavné materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia tovaru
pri preprave, takéto vady okamžite reklamujte u Gomez alebo prepravcu/ kuriéra.
Gomez poskytuje záruku na tovarov zmysle platných právnych predpisov. Ak je na predávanej veci, jej
obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred
uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci Zákazníkom. Záruka nie je
poskytovaná podnikateľom.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady
požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu
nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy
namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez
vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú
kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady
po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci
právo na primeranú zľavu z ceny veci. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú
predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. Akékoľvek
reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre
ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
Pri podaní reklamácie môže Zákazník využiť vzorový reklamačný formulár (nie je nevyhnutné využiť tento
formulár). Vzor reklamačného formulára si môžete stiahnuť tu.
 
Reklamácie je potrebné zasielať na adresu Gomez uvedenú v sekcii „Kontaktné údaje” obchodných
podmienok.
Dôkladný proces riešenia reklamácie a vymáhania pohľadávok – v súlade s Občianskym zákonníkom – v
súvislosti s chybami predaného tovaru nájdete tu.

 

Politika ochrany osobných údajov

Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov spoločnosťou Gomez nájdete v sekcii Ochrana osobných údajov.
 
Cookies
Pre zjednodušenie používania internetovej stránky gomez.eu, využíva spoločnosť Gomez technológiu
známu pod názvom „cookies”. Používateľ môže kedykoľvek vo svojom prehliadači vypnúť možnosť
akceptácie „cookies”. Môže to spôsobiť komplikácie, alebo pozastavenie internetovej stránky gomez.eu.
Problematiku cookies nájdete tu.
 
Serverové logy
Zozbierané serverové logy sú na neobmedzený čas uskladňované a využívané na generovanie pomocných
štatistík počas prevádzkovania internetovej stránky gomez.eu. Tieto informácie majú súhrnný charakter a
neobsahujú identifikačné vlastnosti osôb navštevujúcich internetovú stránku gomez.eu. Logy nie sú
prístupné osobám, ktoré nemajú oprávnenie obsluhovať internetovú stránku gomez.eu.
Prehľad informácií uchovávaných v súboroch serverových logov internetovej stránky gomez.eu nájdete tu.
 
Technické nároky
Technické nároky sú nevyhnutné pre používanie internetovej stránky gomez.eu a služieb, ktoré poskytuje
(vytvorenie objednávky v internetovom obchode gomez.eu). Patria tu:
a)  PC zariadenia s prístupom na internet,
b)  internetový prehliadač,
c)  zapnutie súborov „cookies“ v internetovom prehliadači, ak nie je v časti Cookies uvedené inak, a
aktuálny javascript,
d) potreba e-mailového účtu a jeho registrácia, ktorá umožňuje prenos informácií týkajúcich sa objednávky,
e) program, ktorý umožňuje otvárať PDF súbory (v súvislosti s možnosťou otvorenia dostupných súborov, ktoré sú na stiahnutie vo formáte PDF , napr. predmetné obchodné podmienky).
 
Gomez upozorňuje, že využívanie poskytovaných služieb elektronickou cestou je spojené s rizikom. S tým spojené možné nebezpečenstvo nájdete tu. Gomez vykonáva príslušné činnosti v zmysle zníženia predmetných rizík.
Reklamačné konanie týkajúce sa služieb poskytovaných elektronickým spôsobom na gomez.eu, sťažnosti a podnety
 

Reklamácie, sťažnosti a podnety spojené s činnosťou internetového obchodu gomez.eu a iných služieb

poskytovaných elektronickým spôsobom počas používania internetovej stránky gomez.eu, je možné
hlásiť spoločnosti Gomez písomne, alebo mailom na adresu Zákazníckeho centra Gomez v sekcii

„Kontaktné údaje” obchodných podmienok v lehote 14 dní od dátumu výskytu ujmy, problému.

Reklamácia, sťažnosť, podnet bude spoločnosťou Gomez preskúmaná v lehote 14 dní od jej doručenia.

Predmetné konanie nevylučuje práva Zákazníka, ktoré mu prináležia na základe všeobecne platných
právnych predpisov, vrátane vymáhania pohľadávky súdnou cestou.

 

Protiprávny obsah

Je zakázané, aby Zákazník posielal v rámci internetového obchodu gomez.eu obsahy protiprávnej povahy.

 

Autorské práva a vylúčenie zodpovednosti

Všetky práva na internetovú stránku gomez.eu, a predovšetkým autorské práva týkajúce sa obsahu

stránky, grafického prevedenia stránky, fotografií, videí, grafík, ochranných známok, loga Gomez, iného

obsahu a elementov patria spoločnosti Gomez.
V spojitosti s vyššie uvedeným je prísne zakázané kopírovanie, modifikovanie, alebo iné zneužívanie

internetovej stránky gomez.eu a jej častí bez súhlasu Gomez.

Na stránkach gomez.eu sa môžu používať odkazy na iné internetové stránky. Pre všetky tieto odkazy platí

nasledovné: Gomez nemá žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených stránok. Gomez sa výslovne dištancuje

od akéhokoľvek obsahu na všetkých prepojených stránkach tretích strán a tieto obsahy nepreberá ako

vlastné. Toto vyhlásenie sa vzťahuje na všetky zobrazené odkazy a na všetky obsahy stránok, na ktoré
odkazy vedú.

 

Zmena pravidiel

Gomez môže zmeniť obchodné podmienky internetového obchodu gomez.eu v prípade:
 • zmeny právnych predpisov spotrebiteľského práva, zmeny kogentných a dispozitívnych právnych predpisov (ak je zmena dispozitívnych predpisov v prospech spotrebiteľa) týkajúcich sa predaja tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu gomez.eu alebo služieb poskytovaných spoločnosťou Gomez elektronickou cestou prostredníctvom internetovej stránky gomez.eu, ktoré sa týkajú právneho vzťahu medzi Zákazníkom a spoločnosťou Gomez alebo vyplývajúce z potreby zosúladiť predmetné obchodné podmienky s týmito predpismi,
 • ak vyplýva potreba zmeny obchodných podmienok z rozhodnutia príslušného súdu alebo orgánu,
 • ak je ustanovenie obchodných podmienok daného druhu vyhlásené príslušným súdom alebo orgánom za neprípustnú doložku/neprijateľnú zmluvnú podmienku,
 • ak bude ustanovenie obchodných podmienok daného druhu vyhlásené príslušným súdom alebo orgánom za čin nekalej hospodárskej súťaže alebo za prax, ktorá narušuje kolektívne záujmy spotrebiteľov,
 • v prípade technických a technologických zmien na stránke gomez.eu, ktorých cieľom je zvýšeni bezpečnosti používania internetovej stránky gomez.eu (predovšetkým za účelom zníženia ohrození spojených s používaním služieb elektronickou cestou), zvýšenie komfortu používania stánky gomez.eu Zákazníkom alebo dodania nových funkcií na stránke gomez.eu,
 • zavádzania nových služieb na stránke gomez.eu,
 • zmeny adresných a kontaktných údajov, uvedených v predmetných obchodných podmienkach.
 
V prípade zmeny obchodných podmienok zverejní spoločnosť Gomez nové podmienky na stránke gomez.eu, a okrem tohto bude informovať Zákazníka o zavedení zmeny obchodných podmienok e-mailom.
 
V lehote 14 dní odo dňa, v ktorom bol Zákazník informovaný o zmene obchodných podmienok, je Zákazník oprávnený vypovedať zmluvu uzavretú so spoločnosťou Gomez, na ktorú sa zmena obchodných podmienok vzťahuje.
 
Zmenené obchodné podmienky budú pre Zákazníka záväzné, ak v lehote 14 dní odo dňa obdržania informácií o ich zmene, nezašle spoločnosti Gomez (písomne alebo e-mailom) vyhlásenie o nesúhlase
 
s novým obsahom obchodných podmienok. Nesúhlas so zmenou poriadku je totožný s vypovedaním danej zmluvy, ktorú Zákazník uzavrel so spoločnosťou Gomez a na ktorú sa vzťahujú zmenené obchodné podmienky, s ktorými Zákazník nesúhlasí.
 
 
Zavedené zmeny obchodných podmienok nemôžu narušovať práva získané Zákazníkom (predovšetkým
zmena podmienok nemá vplyv na kúpne zmluvy tovarov uzavreté medzi Zákazníkom a spoločnosťou
Gomez pred zmenou obchodných podmienok).
 
Záverečné ustanovenie týkajúce sa spotrebiteľov
V prípade ak je Zákazník aj spotrebiteľom sú vo veciach neobsiahnutých v predmetných obchodných
podmienkach alebo v zmluve platné ustanovenia Obchodného zákonníka a s ním súvisiace právne predpisy
prislúchajúce krajine trvalého pobytu Zákazníka. V prípade, že právne predpisy poskytujú spotrebiteľovi
vyšší stupeň ochrany, ako je uvedené v predmetných obchodných podmienkach, sú obe Strany povinné
riadiť sa týmito predpismi.
Každý  spotrebiteľ  má  právo  domáhať  sa  ochrany  práv  spotrebiteľa  podaním  návrhu  subjektu
alternatívneho riešenia sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákonA“), napríklad podaním návrhu
Slovenskej  obchodnej  inšpekcii. Počas alternatívneho  riešenia sporu  spotrebiteľ  spolupracuje so
subjektom alternatívneho riešenie sporov na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho
riešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské
centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na
subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu.
 
 
Záverečné ustanovenia týkajúce sa Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi
V prípade ak Zákazník nie je spotrebiteľom, vo veciach neobsiahnutých v predmetných obchodných
podmienkach, alebo v zmluve sa obchodný vzťah medzi takýmto Zákazníkom a Gomez riadí platnými
právnymi predpismi Poľskej republiky. Súdmi určenými pre riešenie súdnych procesov medzi jednotlivými
Stranami sú poľské súdy (konkrétne všeobecné súdy v Poznani – pre mestskú časť Stare Miasto).
Vo chvíli odovzdania objednaného tovaru spoločnosťou Gomez kuriérovi, sa všetky úžitky a ťarchy spojené
s tovarom a nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia tovaru prenášajú na Zákazníka. Gomez
nenesie žiadnu zodpovednosť za oneskorenie dodania zásielky kuriérom, ani za stratu, úbytok či
poškodenie produktu/produktov, ktoré nastanú od odovzdania tovaru a jeho prijatia na prevoz do vydania
tovaru Zákazníkovi, ak sa strany nedohodli inak.
V prípade Zákazníkov, ktorí sú podnikateľmi, Gomez vylučuje svoju zodpovednosť za chyby predaných
produktov (vrátane záruky), zodpovednosť za odškodnenie súvislosti s tovarom a každú inú zodpovednosť
v najširšom právne možnom rozsahu (výnimkou je zodpovednosť vyplývajúca z predpisov platných medzi
podnikateľmi). Gomez zodpovedá iba za škody, ktoré boli Zákazníkovi (nie je spotrebiteľom) spôsobené
úmyselne.
V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže Gomez kedykoľvek vykonať ľubovoľnú zmenu
obchodných podmienok (v súlade s predpismi Obchodného zákonníka o aplikovaní a zmene zmluvných
podmienok). Zmenu podmienok oznámi Gomez minimálne 7 dní pred ich účinnosťou na svojej webovej
stránke.
 
Kontaktné údaje Gomez
Sídlo:
GOMEZ S.A.
ul. Tomasza Drobnika 2
60-693 Poznaň
Poľsko
 
Kontaktné údaje Gomez:
GOMEZ S.A.
Zákaznícke centrum
ul. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las, Poľsko

e-mail: [email protected], infolinka: +421233070474

Kontaktné údaje Gomez pre odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku:

1.Zboží môžete bezplatne vrátiť na výdajných miestach:
https://www.packeta.sk/pobocky
2.Vrátenie tovaru na vlastné náklady priamo do skladu v Poľsku:
GOMEZ S.A.
Ul. Św. Mikołaja 1
62-080 Swadzim

Kontaktné údaje Gomez reklamácie, sťažnosti a podnety:

1.Zboží môžete bezplatne vrátiť na výdajných miestach:
https://www.packeta.sk/pobocky
2.Vrátenie tovaru na vlastné náklady priamo do skladu v Poľsku:
GOMEZ S.A.
Ul. Św. Mikołaja 1
62-080 Swadzim

Kontaktné údaje Gomez pre Gomez Club:

GOMEZ S.A.
Gomez Club

ul. Diamentowa 9

62-002 Suchy Las
Poľsko

e-mail: [email protected], infolinka: +421233070474

 

Pravidlá internetového obchodu platné do 31.12.2022.

Presvedčte sa, ako vytvoriť objednávku v našom internetovom obchode:


Pokyny pre vytvorenie objednávky


Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.


Presvedčte sa, ako si vytvoriť a používať Zákaznícky účet v našom internetovom obchode:

Pokyny pre vytvorenie a používanie Zákazníckeho účtu

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.

 


Presvedčte sa, akým spôsobom Gomez posudzuje reklamácie:


Na stiahnutie - Posudzovanie reklamácií spoločnosťou GOMEZ


Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.


Ak chcete nahlásiť reklamáciu na produkt, ktorý ste od nás kúpili, môžete použiť reklamačný formulár, ale nie je to povinné.
Ak chcete podať reklamáciu, kontaktujte Zákaznícku podporu Gomez: [email protected]

Na stiahnutie - Reklamačný formulár

Tovar je potrebné zaslať späť na túto adresu:

Pošlite zásielku v POP, pričom nezabudnite uviesť identifikačné číslo bezplatnej vratky Gomez: 91352736 

Náklady na odoslanie je potrebné uhradiť. Zásielky adresované na dobierku budú odoslané späť a vrátenie tovaru sa tým pádom neuskutoční. Zásielku prosím nedoručujte osobne - musí byť odoslaná, najlepšie doporučene, aby bolo možné jej sledovanie. Z uvedenej adresy bude balík preposlaný spoločnosti Gomez. V prípade pochybností kontaktujte Zákaznícku podporu Gomez.


Podrobné informácie o reklamácii nájdete tu a v našich Obchodných podmienkach.
Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v
 Zásadách ochrany osobných údajov.


Ak si chcete vrátiť zakúpený tovar v našom internetovom obchode (na základe práva odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku), môžete použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však povinné.

Ak máte pochybnosti o procese vrátenia tovaru, obráťte sa na Zákaznícku podporu Gomez: [email protected]

Na stiahnutie - Formulár vrátenia produktov (odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku)

Pošlite zásielku v POP, pričom nezabudnite uviesť identifikačné číslo bezplatnej vratky Gomez: 91352736 

Náklady na odoslanie je potrebné uhradiť. Zásielky adresované na dobierku budú odoslané späť a vrátenie tovaru sa tým pádom neuskutoční. Zásielku prosím nedoručujte osobne - musí byť odoslaná, najlepšie doporučene, aby bolo možné jej sledovanie. Z uvedenej adresy bude balík preposlaný spoločnosti Gomez. V prípade pochybností kontaktujte Zákaznícku podporu Gomez.

Podrobné informácie o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku nájdete tu a v našich Obchodných podmienkach.
Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.


Staráme sa o súkromie a bezpečnosť Vašich údajov, a preto sme pre Vás pripravili Zásady ochrany osobných údajov, ktoré popisujú
ako Gomez spracúva Vaše osobné údaje.


Správcom Vašich osobných údajov je:
GOMEZ akciová spoločnosť
ul. Tomasza Drobnika 2, 60-693 Poznaň, Poľsko

KRS
0000934369 (Obchodný register Národného súdneho registra) | DIČ 9721248769 | IČO 302694351
registračné spisy vedené Okresným súdom v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani
VIII. Hospodársky oddiel - Národný súdny register


Môžete nás kontaktovať:

 • mailom: [email protected]  
 • telefonicky: +421233070474
 • poštou:
  Gomez S.A
  Zákaznícka podpora
  ul. Diamentowa 9

  62-002 Suchy Las, Poľsko

Môžete sa tiež obrátiť na nášho úradníka pre ochranu osobných údajov:

 • mailom: obchod@gomez.eu
 • telefonicky: +421233070474
 • poštou:
  Gomez S.A
  Data Protection
  ul. Diamentowa 9
  62-002 Suchy Las, Poľsko

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.


Na stiahnutie - Zásady ochrany osobných údajov


Na uľahčenie používania našej internetovej stránky používame technológiu známu ako „cookies“. Môžete kedykoľvek
vypnúť alebo obmedziť možnosť prijímania cookies vo vašom webovom prehliadači - môže to však mať za následok
obmedzenie použitia našej stránky v rozsahu, v ktorom používa súbory cookies.


Viac informácií o tom, ako Gomez používa súbory cookies nájdete v Politike cookies.

 

Na stiahnutie - Politika cookies


Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.


Presvedčte sa, aké hrozby sú spojené s používaním elektronicky poskytovaných služieb. Robíme všetko preto, aby sme minimalizovali tieto riziká.


Na stiahnutie - Hrozby týkajúce sa používania elektronicky poskytovaných služieb


Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.


Ak chcete zrušiť svoj Zákaznícky účet v našom internetovom obchode, môžete použiť formulár na zrušenie Zákaznického účtuale nie je to povinné.

Ak chcete zrušiť svoj účet, kontaktujte nás písomne alebo mailom:
Gomez S.A
Zákaznícka podpora
ul. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las, Poľsko
[email protected]

Nezabudnite, že zrušenie Zákazníckeho účtu bude mať automaticky za následok zrušenie účasti v programe Gomez
Club (a iných Programov/Kampaní Gomez, na ktorých je pre účasť Zákaznícky účet - v súlade s Obchodnými podmienkami
pre daný Program/Kampaň - potrebná).

Na stiahnutie - Formulár na zrušenie Zákazníckeho účtu

Podrobné informácie o zrušení Zákazníckeho účtu nájdete v našich Obchodných podmienkach.
Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.


Presvedčte sa, ako to funguje a ako sa môžete pripojiť k nášmu elitnému Vernostnému programu Gomez Club.


Na stiahnutie - Obchodné podmienky Programu Gomez Club


Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.


Ak chcete zrušiť svoju účasť v Programe Gomez Club, môžete použiť formulár zrušenia účasti  Programu Gomez Club, ale nie je to povinné.


Ak chcete zrušiť svoju účasť, kontaktujte nás písomne alebo mailom:
Gomez S.A
Gomez Club
ul. Diamentowa 9
62-002 Suchy Las, Poľsko
[email protected]

Nezabudnite, že zrušenie účasti v programe Gomez Club bude mať za následok stratu zliav, na ktoré máte nárok
v rámci súčasti programu Gomez Club a vymazanie akýchkoľvek údajov týkajúcich sa týchto zliav.


Na stiahnutie Formulár zrušenia účasti v Programe Gomez Club


Podrobné informácii o zrušení účasti v Programe nájdete v našich Obchodných podmienkach.
Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.


Prečítajte si podmienky používania našej mobilnej aplikácie:

Podmienky mobilnej aplikácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Gomez sú obsiahnuté v Zásadách ochrany osobných údajov.